logo Đại học Mở Hà Nội
0919.240.116ehou@gvcn.vn

logo Đại học Mở Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI RA QUYẾT ĐỊNH ĐẶT TRẠM ĐÀO TẠO TỪ XA

08:39 28/10/2022

Điều 1. Đặt Trạm đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội tại Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác. Địa chỉ số 282A Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trạm đào tạo từ xa hoạt động theo Quy chế đào tạo từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan và Trạm Đào tạo từ xa có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
dai hoc mo ha noi

 


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Loading...

Bài viết mới

Loading...