logo Đại học Mở Hà Nội
0919.240.116ehou@gvcn.vn

logo Đại học Mở Hà Nội
ehou

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Chương trình đào tạo đại học từ xa

 • Trường Đại học Mở Hà Nội
 • Trường đại học Mở Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý Là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa,đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Trích Quyết định 535-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Sứ mạng
 • Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Giá trị cốt lõi
 • Tự chủ toàn diện - Công nghệ hiện đại - Dịch vụ hoàn hảo - Kết nối rộng mở.
 • Slogan
 • Mở cơ hội học tập cho mọi người - Learning Opportunities for all.
Picture

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

gioithieu
 1. Ngày thành lập
 2. - Trung tâm Đào tạo Trực tuyến được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2009 (theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHM-TC của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nay đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội)

 3. Chức năng – Nhiệm vụ
 4. - Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến (E-learning) theo quy định.

  - Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho Nhà trường về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến.

  - Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E-learning.

  - Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được nhà trường giao.

 5. Mục tiêu đào tạo – Nhiệm vụ
 6. - Mở cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (eLearning).

  - Tổ chức các khóa đào tạo đại học từ xa theo phương thức trực tuyến đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hệ chính quy.

  - Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và sử dụng CNTT của người học.

 7. Ưu điểm của ĐTTX
 8. - Đây là hình thức đào tạo hiện đại nhất, trên thế giới ở các nước càng có nền kinh tế phát triển thì hình thức này càng được áp dụng rộng rãi.

  - Người học được chủ động về kế hoạch học tập, chủ động sắp xếp thời gian học tập, nghiên cứu tài liệu.

  - Linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi trình độ của người học.

  - Tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, thời gian học tập trung, không ảnh hưởng đến công việc đảm nhiệm hàng ngày của từng cá nhân.

  - Tiết kiệm tài chính: chi phí đi lại, sinh hoạt.

 9. Văn bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa.
 10. Khi được công nhận tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng Cử nhân /Tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội.

  Bằng Đại học hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống văn bằng quốc gia đã được quy định trong luật Giáo dục Đại học và có giá trị tương đương hình thức đào tạo chính quy.

  - Không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng tốt nghiệp được quy định tại thông tư số Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

  Bằng Đại học hình thức đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội được phép học lên bậc học cao hơn (Thạc sĩ).

  Bằng đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận trong việc tuyển dụng, xét nâng ngạch bậc hay bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (theo Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội Vụ).

PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI ĐI LÀM BẬN RỘN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN EHOU


Picture

Trường Đại học Mở Hà Nội

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 • Khai giảng khóa đầu tiên : Từ năm 2008
 • Top 20 trường đại học TỐT NHẤT Việt Nam
 • Trường Đại học ĐẦU TIÊN đào tạo hệ đại học trực tuyến tại Việt Nam
 • Đào tạo ĐA NGÀNH , khai giảng liên tục. Tuyển sinh nhiều ngành Hot
 • Học mọi lúc mọi nơi, học đại học không cần phải đến giảng đường
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và học tập
 • Chỉ XÉT TUYỂN hồ sơ đầu vào
 • 10.000+ sinh viên đã tốt nghiệp

Thông tin liên hệ


ehou

Các ngành đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN

VỚI HÀNG NGÀN CỰU SINH VIÊN THĂNG TIẾN THÀNH ĐẠT

NGÀNH ĐÀO TẠO

Luật
Kế toán
Ngôn ngữ Anh
Luật kinh tế
Thương mại điện tử
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Tài chính ngân hàng
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

CHỦ ĐỘNG THỜI GIAN – TIẾT KIỆM CHI PHÍ

ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN


 • SỞ HỮU NGAY TẤM BẰNG ĐẠI HỌC DANH GIÁ

 • KHÔNG THI TUYỂN ĐẦU VÀO, CHỈ XÉT TUYỂN

 • HỌC TẬP MỌI LÚC MỌI NƠI

 • TIẾT KIỆM TỐI ĐA THỜI GIAN – CHI PHÍ

 • KHÔNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA, TIN HỌC VÀ KHÔNG HỌC QUỐC PHÒNG

Đăng ký tư vấn ngay

Loading...