logo Đại học Mở Hà Nội
0919.240.116ehou@gvcn.vn

logo Đại học Mở Hà Nội

Tìm hiểu về mô hình hệ thống e-Learning trong đào tạo đại học trực tuyến

03:32 26/04/2021

Trong hệ thống đào tạo đại học trực tuyến e-Learning, vai trò của người học là trung tâm. Việc áp dụng mô hình hệ thống e-Learning vào thực tế phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện triển khai hệ thống.Có thể tổ chức thực hiện hệ thống e-Learning ở nhiều cấp độ khác nhau dưới đây:

Cấp độ 1: CBT (Computer-Based Training-Học trên máy tính) & WBT (Web-Based Training

– Học trên Web/Internet/Intranet): Khởi đầu của mọi mô hình e-learning.

– Học thông qua CD-ROM hoặc Web (Mô hình học qua Web đang ngày càng phát triển).
– Có kiểm tra đầu vào.
– Học từng bước, có kiểm tra mức độ tiếp thu bài.
– Học viên tự học, không có giáo viên hướng dẫn.
– Chi phí thấp.

Cấp độ 2: Học trực tuyến có giảng viên

– Học thông qua Internet/Intranet, sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS).
– Có sự giao tiếp giữa giảng viên – học viên, học viên – học viên.
– Giảng viên có thể trực tiếp trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, chấm điểm đánh giá học viên.
– Giảng viên có thể đánh giá khả năng của học viên, đồng thời có thể chỉ dẫn học viên tham gia các khóa học mức cao hơn.

Cấp độ 3: Lớp học ảo

– Học thông qua mạng Internet/Intranet, sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS).
– Các “lớp học ảo” được tổ chức ngay trên mạng như các lớp học thông thường.
– Các giờ học “live” được tổ chức để thảo luận về các “case studies”. Giáo viên có thể thực hiện các hướng dẫn trực tiếp (hands-on) nhờ e-lab.
– Sinh viên có thể học trực tiếp hoặc xem lại các bài giảng và làm bài tập off-line với hình thức giống như đang tham gia lớp học trực tiếp.
– Tất cả các khoá học trực tuyến có thể được quản lý, giám sát giống như các lớp học thông thường.


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Loading...

Bài viết mới

Loading...