logo Đại học Mở Hà Nội
0919.240.116ehou@gvcn.vn

logo Đại học Mở Hà Nội

Mở đào tạo chương trình đại học từ xa sẽ không cần cấp phép

06:41 05/04/2021

Theo Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, việc mở các khóa học đào tạo đại học từ xa sẽ không cần sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo như quy định hiện hành.

Thay vào đó, quy chế mới quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về về điều kiện thực hiện chương trình đào tạo đại học trực tuyến đặc biệt là các điều kiện đảm bảo chất lượng của chương trình.

mo-dao-tao-chuong-trinh-dai-hoc-tu-xa-se-khong-can-cap-phep

Cụ thể, tại điều 3 của quy chế đặt ra điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình từ xa với 9 khoản, từ việc xây dựng hệ thống, chương trình, bộ máy tổ chức, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo từ xa.

Điểm mới nhất của điều kiện thực hiện chương trình đào tạo đại học từ xa trong quy chế mới chính là việc thực hiện chương trình đào tạo từ xa phải được xác định trong sứ mạng, tầm nhìn, phương hướng, kế hoạch phát triển của trường đại học đã được Hội đồng đại học, Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua.

So với quy định cũ tại Thông tư số 40 ban hành nằm 2003, quy chế mới đã cụ thể hóa các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo từ xa.

Trong quy chế, khoản về việc đảm bảo cơ sở vật chất bao gồm tới 7 điểm, quy định rõ về yêu cầu đối với phòng kỹ thuật, thiết bị, hệ thống kỹ thuật, hệ thống kiểm tra đánh giá, trang tin điện tử, thư viện điện tử, đơn vị sản xuất học liệu cho đào tạo từ xa.

Ngoài ra, quy chế mới cũng giao quyền quyết định đặt trạm đào tạo từ xa cho thủ trưởng các trường đại học cho từng ngành trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo.

Tuy nhiên, khác với quy định hiện hành, quy chế mới lại quy định khá rõ về trạm đào tạo từ xa. Theo đó, trạm đào tạo từ xa đặt tại cơ sở giáo dục có đủ điều kiện đảm bảo các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập, cán bộ quản lý để thực hiện chương trình đào tạo từ xa.

Việc đặt trạm cũng được yêu cầu báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tại nơi đặt trạm trước khi khai giảng.

Trong việc tổ chức đào tạo từ xa, quy chế mới cũng yêu cầu giảng viên cơ hữu của trường đại học phải thực hiện ít nhất 50% khối lượng giảng dạy của chương trình đào tạo từ xa.

mo-dao-tao-chuong-trinh-dai-hoc-tu-xa-se-khong-can-cap-phep

Tuy nhiên, quy chế mới không quy định chi tiết về số giờ học tập trung như quy định cũ mà chỉ yêu cầu đảm bảo sự tương tác thông qua 4 hoạt động học tập chính: tham dự buổi học, buổi hướng dẫn, seminar và hội thảo.

Một điểm quan trọng khác là quy chế mới yêu cầu các cơ sở đào tạo triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo từ xa và đăng ký tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa theo quy định hiện hành với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Không cần ghi rõ hình thức đào tạo từ xa trên văn bằng

Quy chế mới cũng bỏ đi nhiều quy định chi tiết về việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo từ xa.

Theo đó, quy chế mới chỉ yêu cầu tổ chức thi phải được thực hiện tại trường hoặc trạm đào tạo từ xa và bổ sung quy định, đề thi cho chương trình phải rút ra từ ngân hàng đề thi chung với đào tạo chính quy.

Việc tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, cách tính điểm và xếp hạng tốt nghiệp do thủ trưởng các trường đại học quy định trên cơ sở quy định của hình thức giáo dục chính quy.

mo-dao-tao-chuong-trinh-dai-hoc-tu-xa-se-khong-can-cap-phep

Đối với vấn đề cấp bằng tốt nghiệp, bắt đầu từ ngày 01/07/2019 trở về sau hình thức đào tạo học đại học từ xa qua mạng sẽ không cần phải ghi trong văn bằng tốt nghiệp. Sẽ không có sự phân biệt văn bằng nào cho tất cả các hình thức đào tạo hiện nay. Bằng đại học từ xa sẽ vẫn có giá trị tương đương với bằng đại học trực tuyến, văn bằng 2 hay tại chức.


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Loading...

Bài viết mới

Loading...