logo Đại học Mở Hà Nội
0919.240.116ehou@gvcn.vn

logo Đại học Mở Hà Nội

Đã có Tiến sĩ Luật? Bổ sung thêm 9 ngành đào tạo thạc sĩ, 7 ngành đào tạo tiến sĩ và sửa đổi nhiều mã ngành đào tạo từ 22/7/2022?

06:50 21/06/2022

Như vậy, từ 22/7/2022, sinh viên Luật đã có thể chọn “chuyên ngành Luật” để học Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung cùng với những chuyên ngành khác theo quy định trước đó

Như vậy, từ 22/7/2022, sinh viên Luật đã có thể chọn “chuyên ngành Luật” để học Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung cùng với những chuyên ngành khác theo quy định trước đó.

1. Bổ sung thêm 9 ngành đào tạo thạc sĩ nào từ 22/7/2022?
Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành

2. Bổ sung thêm 7 ngành đào tạo tiến sĩ nào từ 22/7/2022?
Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành

3. Sửa đổi danh mục mã ngành đào tạo thạc sĩ từ ngày 12/7/2022?
Theo Danh mục thống kê ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành

bo sung nganh dao tao Luat

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo ngành Luật tại website của Đại học Mở Hà Nội hoặc liên hệ qua Hotline: 0919.240.116


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Loading...

Bài viết mới

Loading...