Nhảy đến nội dung
Ngành Luật và Luật Kinh Tế khác nhau như thế nào?
Khi đất nước ngày càng phát triển, cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trở nên mạnh mẽ và ngày càng được mở rộng. Các vấn đề về chính sách kinh tế của doanh nghiệp cần được chú trọng, nhất là khi vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao. Vì vậy, càng ngày nhóm nhân lực khối ngành luật càng được săn đón.
Danh sách thi kết thúc học phần tháng 8/2018 chương trình học từ xa Ehou
Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học chương trình đại học trực tuyến eLearning về lịch thi kết thúc học phần ngày 04,05/08/2018
Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 04, 05/08/2018
Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:
Lịch nhập học khóa đào tạo trực tuyến EHOU tháng 8
Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch nhập học khóa học trực tuyến khu vực phía bắc tháng 8/2018:
Khung chương trình đào tạo hệ Đại học từ xa – Trực tuyến E-elarning Đại học Mở
Chương trình đào tạo Đại học trực tuyến EHOU là chương trình đào tạo Đại học thực hiện trên công nghệ Đào tạo trực tuyến (eLearning) EHOU của Đại học Mở Hà Nội, được ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến trong giảng dạy và học tập, giúp bạn làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, hỗ trợ giải đáp cho sinh viên từ phía giảng viên và nhà trường.
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh hệ từ xa
Chương trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ (tùy theo văn bằng đã có sinh viên được xét miễn môn theo quyết định và hướng dẫn)
Khung chương trình đào tạo ngành kế toán hệ từ xa
Chương trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ (tùy theo văn bằng đã có sinh viên được xét miễn môn theo quyết định và hướng dẫn)
Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh hệ từ xa
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Mở hệ từ xa: Theo hệ thống tín chỉ (tùy theo văn bằng đã có sinh viên được xét miễn môn theo quyết định và hướng dẫn).