Nhảy đến nội dung
Học trực tuyến: Dạy truyền thống và học tích cực
Phương pháp dạy truyền thống dựa trên chủ yếu là truyền tri thức giữa thầy và trò. Nó hội tụ vào ĐIỀU trò phải học thay vì là cách tốt nhất theo đó họ có thể học. Theo phương pháp này, từ “Dạy” phản ánh cảnh quan của thầy giáo nơi chủ đề dạy có xu hướng được hội tụ vào công việc hàn lâm và cần qua được kì thi.
[Infographic] – Mức Lương Ngành CNTT Như Thế Nào?
Khác với các ngành khác, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) cực kì rộng lớn, và là ngành công nghệ phát triển rất nhanh, nhanh đến mức mỗi ngày trôi qua là ta có khả năng lạc hậu so với hôm trước.
[Infographic] – Làm sao để học ngôn ngữ anh hiệu quả?
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc giỏi ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo cho bạn lợi thế cạnh tranh trong công việc rất lớn.
Hình ảnh họp lớp khóa 7 Chương trình E-Learning
Hình ảnh họp lớp khóa 7 Chương trình E-Learning
Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T09/2017
Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T09/2017
Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T12/2017
Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T12/2017
Những yếu tố làm nên thành công của sinh viên học trực tuyến
Muốn thành công trong môi trường đào tạo trực tuyến, bản thân người học viên cần sở hữu những phẩm chất đặc biệt. Học viên trực tuyến hiện nay chủ yếu gồm những người đã đi làm và đang muốn tìm các cơ hội tốt hơn cho mình.
Tìm hiểu về mô hình hệ thống e-Learning trong đào tạo đại học trực tuyến
Trong hệ thống đào tạo đại học trực tuyến e-Learning, vai trò của người học là trung tâm. Việc áp dụng mô hình hệ thống e-Learning vào thực tế phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện triển khai hệ thống.