Nhảy đến nội dung
Giải đáp:Thương mại điện tử B2B

Thương mại điện tử đã được phát triển từ khá lâu về trước. Tuy nhiên, cho đến khi dịch Covid-19 xuất hiện, thương mại điện tử đã trở nên phổ biến hơn với mọi người. Tuy nhiên, thương mại điện tử bao gồm nhiều mô hình khác nhau như: mô hình điện tử b2b, mô hình điện tử b2c,... Nếu bạn quan tâm đến mô hình thương mại điện tử b2b, hãy cùng Ehou tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Subscribe to Thương mại điện tử b2b