Nhảy đến nội dung
Ngôn ngữ Anh – Ngành hot trong thời đại hội nhập quốc tế
Trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay, Tiếng Anh được xác định là ngôn ngữ mang tính toàn cầu. Ngôn ngữ Anh hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như thương mại, văn hóa, kinh tế, du lịch, ngoại giao… Tiếng Anh hiện là “tiếng mẹ đẻ” của hơn 500 triệu người, ngôn ngữ thứ hai của hơn 1 tỉ người khác, ngôn ngữ chính thức của 54 quốc gia trên thế giới. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thống trị toàn cầu.
Tại sao ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học đại học từ xa
Học trực tuyến hiện đang là lựa chọn của rất nhiều sinh viên và những người đã đi làm có được kinh nghiệm và sự thăng tiến xa hơn trong công việc. Học trực tuyến giúp các sinh viên có lượng kiến thức cần thiết và bằng cấp mà không phải trải qua bất cứ hình thức học tập thông thường nào.
Subscribe to lợi ích học trực tuyến