CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website EHOU.VN bao gồm: điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh và địa chỉ của sinh viên. Đây là các thông tin mà EHOU.VN cần sinh viên cung cấp khi đăng ký tư vấn chương trình học tại EHOU.VN để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học viên.

Sinh viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho EHOU.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

EHOU.VN sử dụng thông tin của sinh viên cung cấp để:

Cung cấp các thông tin về chương trình học, học phí đến sinh viên.
Liên lạc và giải quyết với sinh viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của sinh viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến EHOU.VN
EHOU.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân sinh viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của sinh viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sinh viên sẽ được bảo mật mãi mãi trên hệ thống của EHOU.VN

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ sinh viên

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ EHOU.VN:

  • Trụ sở chính: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Email: ehou@gvcn.vn
  • Hotline: 0919.240.116

Phương tiện và công cụ để sinh viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Sinh viên có quyền yêu cầu EHOU.VN thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại EHOU.VN qua hòm thư tiếp nhận thông tin: ehou@gvcn.vn

Sinh viên viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến EHOU.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, EHOU.VN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn sinh viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Sinh viên

Thông tin cá nhân của sinh viên tại EHOU.VN được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của EHOU.VN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi sinh viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của sinh viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

EHOU.VN cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của sinh viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ sinh viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân sinh viên, EHOU.VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho sinh viên được biết.