Quyết định cộng nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học đợt 4/2019

Kính gửi anh/chị sinh viên,

QĐ công nhận sinh viên đưuọc tốt nghiệp đại học và được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư/Tốt nghiệp đại học, anh chị tải để xem chi tiết tại đây!