Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

Thời gian thi: Chủ nhật, ngày 03/12/2017

Địa điểm thi: Số 54A1 – Phố Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Lịch thi chi tiết:

Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017 Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017 Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017