Lịch nhập học dự kiến chương trình EHOU đợt 1 năm 2018

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) ĐỢT I NĂM 2018

 • Thời gian: 18/03/2018
 • Địa điểm:
  • Tại Hà Nội: 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Tại Hồ Chí Minh: Số 14 – 18 Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Căn cứ lịch Nhập học/ Khai giảng, Trung tâm E-learning thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/ Khai giảng.

Trong buổi Nhập học/ Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:

 1. Công bố Quyết định công nhận sinh viên
 2. Phổ biến qui chế, qui định học tập
 3. Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1
 4. Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn
 5. Phát tài khoản học tập
 6. Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập
 7. Hướng dẫn các phương thức nộp học phí
 8. Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập
 9. Bầu Ban cán sự lớp
 10. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp đặc biệt còn thiếu)
 11. Thu phí hồ sơ và học phí kỳ 1 (trường hợp sinh viên bổ sung chưa nộp)