Lễ nhập học Đợt A Khóa 9 Ehou tại Hà Nội.

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2018, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (Elearning) Viện Đại học Mở Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ nhập học cho các tân sinh viên gồm 6 ngành học: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế. Đăng ký học tại đây!

Buổi lễ nhập học sôi động được ghi lại trong những hình ảnh dưới đây.