Nhảy đến nội dung

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên mục

Chương trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ (tùy theo văn bằng đã có sinh viên được xét miễn môn theo quyết định và hướng dẫn)

Thời gian đào tạo tối thiểu:
– Tốt nghiệp THPT, THCN, TCCN và tương đương: 4 năm.
– Tốt nghiệp TCCN, TCCN cùng ngành, Cao đẳng khác chuyên ngành: 3 năm.
– Tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành: 2 năm.
– Tốt nghiệp Đại học trở lên: 1,5 năm
Tùy theo bằng cấp đã có, sinh viên được xem xét miễn môn theo qui định của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Học phí: 310.000đ/tín chỉ (theo số tín chỉ của từng môn học), mức thu học phí được xác định cho đối tượng học đại học theo phương thức trực tuyến (eLearning) của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Đối với môn được xét miễn, học phí bằng 50% học phí môn học.

Học phí học lại, thi lại: 100.000đ/1 môn (các mức thu này là mức thu hiện hành có thể thay đổi được VĐHMHN thông báo. Mức thu học phí của VĐHMHN căn cứ vào khung học phí do nhà nước quy định cho các trường Đại học công lập theo Nghị định 49/2010/NĐ/-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ)

Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương trở lên (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, sinh viên đang học đại học…);

Khung chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng hệ từ xa:

khung-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh

Nếu bạn muốn trải nghiệm hình thức học này, hãy đăng ký thông tin với chúng tôi để được cấp tài khoản học thử trước khi đăng ký học. Đăng ký tại đây!

Hoặc liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp: 0919.240.116