KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM 2019 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN EHOU

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2019

ĐỢTKHÓATHÁNGNGÀY KHAI GIẢNGKHU VỰC TUYỂN SINH
310106/01/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
111331/03/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
2519/05/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
3714/07/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
112908/09/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
21110/11/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
31222/12/2019Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Ngoài lịch Nhập học và Khai giảng trên, sinh viên mong muốn theo học Kế hoạch của cá nhân vui lòng liên hệ với Cán bộ Tuyển sinh của Trường Đại học Mở Hà Nội để được hỗ trợ.

Hotline: 091.5500.256   |   Email: ehou@gvcn.vn

THỦ TỤC NHẬP HỌC
Căn cứ lịch Nhập học/ Khai giảng, EHOU thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/ Khai giảng.

Trong buổi Nhập học/ Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:

 • Công bố Quyết định công nhận sinh viên
 • Phổ biến qui chế, qui định học tập
 • Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1
 • Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn
 • Phát tài khoản học tập
 • Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập
 • Hướng dẫn các phương thức nộp học phí
 • Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập
 • Bầu Ban cán sự lớp
 • Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp đặc biệt còn thiếu)
 • Thu phí hồ sơ và học phí kỳ 1 (trường hợp sinh viên bổ sung chưa nộp)