KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH EHOU

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2018

Đợt khai giảngNgày/Tháng
Đợt 1Ngày 01 tháng 04
Đợt 2Ngày 27 tháng 05
Đợt 3Ngày 15 tháng 07
Đợt 4Ngày 09 tháng 09
Đợt 5Ngày 04 tháng 11
Đợt 6Ngày 23 tháng 12

Ngoài lịch Nhập học và Khai giảng trên, sinh viên mong muốn theo học Kế hoạch của cá nhân vui lòng liên hệ với Cán bộ Bộ phận Tuyển sinh của Viện Đại học Mở Hà Nội để được hỗ trợ.

Hotline: 091.5500.256   |   Email: ehou@gvcn.vn

THỦ TỤC NHẬP HỌC
Căn cứ lịch Nhập học/ Khai giảng, EHOU thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/ Khai giảng.

Trong buổi Nhập học/ Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:

 • Công bố Quyết định công nhận sinh viên
 • Phổ biến qui chế, qui định học tập
 • Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1
 • Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn
 • Phát tài khoản học tập
 • Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập
 • Hướng dẫn các phương thức nộp học phí
 • Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập
 • Bầu Ban cán sự lớp
 • Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp đặc biệt còn thiếu)
 • Thu phí hồ sơ và học phí kỳ 1 (trường hợp sinh viên bổ sung chưa nộp)