Học E-Learning như thế nào?

E-Learning là gì?

Học tập trực tuyến (hay còn gọi là eLearning/ online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giảng viên.

Ưu điểm đối với người học

1. Học tập mọi lúc, mọi nơi: Việc trao đổi thông tin, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu. Sinh viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

2. Tiết kiệm chi phí đi lại. Sinh viên chỉ bắt buộc phải đi thi tập trung tại địa điểm của nhà trường.

3. Tiết kiệm thời gian so với phương thức giảng dạy truyền thống: do rút giảm sự phân tán và thời gian đi lại.

4. Linh hoạt: Sinh viên có thể đăng ký bao nhiêu khóa học mà việc học cần, có thể tự điều chỉnh thời gian, tốc độ học theo khả năng và có thể tự tham khảo, nghiên cứu thêm thông qua các nguồn tài liệu được hướng dẫn tham khảo.

5. Được hỗ trợ: Với hệ thống công nghệ eLearning, sinh viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, kết quả học tập, được hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời.

Học E-Learning tại Đại học Mở Hà Nội như thế nào?

Phương pháp học E-Learning

Sinh viên sau khi đăng ký và làm thủ tục nhập học sẽ được cấp tài khoản học tập. Trong những buổi học đầu tiên, sinh viên sẽ được hướng dẫn cách đăng nhập và học tập trên công nghệ eLearning.

Khi tham gia mỗi môn học, sinh viên tham gia vào 4 hoạt động: Học với tài liệu, thảo luận, luyện tập, làm các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần/môn học:

(1) Học với tài liệu: Sinh viên tự xem tài liệu trên hệ thống (bài giảng video, audio, bài giảng điện tử) và sách/giáo trình in ấn.

(2) Trao đổi giải đáp thắc mắc: Sinh viên trao đổi các thắc mắc với giảng viên và thảo luận với nhau thông qua diễn đàn môn học hoặc tại các buổi học trực tuyến trên mạng.

(3) Luyện tập: Mỗi môn học có các bài luyện tập trắc nghiệm hoặc/và tự luận sinh viên cần làm để luyện tập về môn học và tính điểm chuyên cần.

(4) Kiểm tra, thi: Kết thúc mỗi môn học có bài thi kết thúc học phần/môn học (đến lớp làm bài tập trung). Ngoài ra có các bài tập về nhà, bài tập nhóm, bài tập kỹ năng sinh viên cần hoàn thành để tính điểm giữa kỳ.

Với phương pháp học E-learning, sinh viên chủ yếu học qua các học liệu đa phương tiện sử dụng đầu đĩa DVD, máy tính chưa nối mạng, máy tính đã nối mạng.

o   Khi học lý thuyết, sinh viên có thể học qua bất kỳ phương tiện nào, tuy nhiên nếu có điều kiện đầu tư vào phương tiện hiện đại thì các môn học sẽ sinh động, dễ tiếp thu hơn.

o   Khi thảo luận hoặc hỏi đáp thắc mắc về môn học với giảng viên, sinh viên cần sử dụng máy tính nối mạng ở nhà hoặc đến cơ quan, vào phòng máy tính tại địa phương, hay ra quán netcafe, bất kỳ nơi nào có máy tính nối mạng.

o   Sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên bằng hình ảnh qua webcam, bằng tiếng nói hoặc bằng bàn phím, theo buổi định kỳ hàng tháng trên lớp học trực tuyến, nếu chưa tới buổi học, sinh viên có thể đặt câu hỏi trên diễn đàn (forum), và nhận được câu trả lời trong vòng 72 giờ. Trong quá trình học, sinh viên có nhu cầu học tập trung (offline) có thể đăng ký với nhà trường để nhà trường bố trí tổ chức lớp.

o   Khi học thực hành, luyện tập phần lớn sẽ có giảng viên hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm, bài tập thực hành.

Thi kết thúc học phần/môn học

Sau khi kết thúc học từ 02-03 tuần, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc môn học. Trước ngày thi 01 tuần, sinh viên được thông báo lịch thi cụ thể cho từng môn học và danh sách dự thi.

Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

Sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu trên Kế hoạch học tập môn học hoặc Đề cương hướng dẫn tự học;

Nộp đầy đủ học phí đúng thời gian quy định.

Hình thức thi kết thúc môn học:

Sinh viên làm bài thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận) tập trung tại phòng thi.

Sinh viên được thông báo kết quả thi kết thúc môn học sau khi thi 02 tuần làm việc. Kết quả thi được thông báo và cập nhật trên hệ thống quản lý kết quả học tập của sinh viên.

Cách đánh giá kết quả học tập:

Trung tâm E-learning thực hiện đánh giá thường xuyên việc học tập của sinh viên. Kết quả học tập của sinh viên (điểm tổng kết học phần) được đánh giá qua các điểm thành phần gồm: điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ và điểm thi hết học phần. Điểm thi kết thúc học phần được tính tùy theo yêu cầu của mỗi môn học, chiếm 60% đến 80% điểm tổng kết học phần. Cuối khóa học, sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp và đạt từ 5 điểm trở lên.

Tốt nghiệp
Điều kiện xét tốt nghiệp:

–      Đã được xét tuyển vào hệ đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội và đủ thời gian đào tạo tối thiểu theo qui định;

–      Hoàn thành chương trình học tập đại học (tất cả các học phần, chuyên đề, báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm 5 trở lên và được công nhận kết quả) theo quy định hiện hành;

–      Chấp hành đầy đủ các qui định của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc nộp học phí, lệ phí;

–      Hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp và đã được Hội đồng xét tốt nghiệp của nhà trường thẩm định.

Hội đồng xét tốt nghiệp của nhà trường sẽ ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện. Danh sách sinh viên tốt nghiệp được đăng tải trên website của Trung tâm E-learning hoặc thông báo qua Cố vấn học tập.

Các hỗ trợ và dịch vụ dành cho sinh viên

Cố vấn học tập:

Cố vấn học tập có nhiệm vụ:

a.   Tư vấn và hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập:

–      Phổ biến các quy định, quy chế về đào tạo, các quy định của nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;

–      Tư vấn, hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập trực tuyến;

–      Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo toàn khóa và đăng ký kế hoạch học tập;

–      Trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến việc học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền; (không chỉ dẫn, giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức của môn học hoặc can thiệp vào nội dung chuyên môn của giảng viên).

b.   Quản lý quá trình học tập của sinh viên:

–      Quản lý quá trình học tập của sinh viên trong từng kỳ học, nhắc nhở sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập;

–      Quản lý kết quả học tập của sinh viên.

–      Quản lý hồ sơ và thông tin cá nhân sinh viên. Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên.

–      Cử Ban cán sự lớp, chia nhóm, cuối mỗi kỳ học tổ chức sinh hoạt lớp, họp cán bộ lớp; hỗ trợ cho sinh viên tham gia các hoạt động của Trung tâm và nhà trường.

–      Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Trung tâm, Nhà trường.

Học liệu và môi trường học tập trực tuyến:

Với tài khoản học tập của mình, sinh viên được truy cập vào hệ thống học trực tuyến để tham gia học tập các môn học theo kế hoạch học tập đã đăng ký. Sinh viên được cung cấp đầy đủ các học liệu của môn học và môi trường học tập trực tuyến.

Học liệu cho sinh viên E-learning bao gồm:

–    Kế hoạch học tập môn học/Đề cương hướng dẫn tự học

–    Đề cương hướng dẫn học tập môn học

–    Giáo trình, bài giảng phiên bản điện tử

–    Bài giảng đa phương tiện được đăng tải trên hệ thống

–    Giáo trình, bài giảng in ấn (sinh viên đăng ký mua)

–    Đĩa VCD bài giảng đa phương tiện Multimedia (sinh viên được phát miễn phí)

–    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến

–    File ghi toàn bộ bài giảng trên lớp học trực tuyến VClass.

Môi trường học tập trực tuyến bao gồm:

–    Lớp học trực tuyến có các nội dung học tập

–    Diễn đàn trên mạng để trao đổi với giảng viên, cố vấn học tập

–    Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật qua helpdesk, điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn.

–    Trang web thông tin.

Cách thức quản lý sinh viên:

–    Lớp quản lý: Hình thành từ đầu khoá học cho đến cuối khoá học dưới sự quản lý của Cố vấn học tập. Mục đích của lớp quản lý là để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của nhà trường đến sinh viên.

–    Nhóm: Các lớp quản lý được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có khoảng từ 9-15 thành viên. Mục đích để các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau trong việc học tập, duy trì các hoạt động đoàn thể, xét khen thưởng trong nhóm làm căn cứ xét khen thưởng toàn lớp, hỗ trợ nhau trong việc hoàn thành bài tập nhóm.

–    Lớp môn học: Những sinh viên theo học cùng một học phần trong cùng một khoảng thời gian, cùng một giảng viên. Lớp học có thể thay đổi trong quá trình học, phụ thuộc vào đặc thù, yêu cầu của từng môn học.

Cung cấp và hỗ trợ thông tin

Từ khi đăng ký đến khi vào học, sinh viên được cung cấp, tư vấn và hỗ trợ đầy đủ thông tin liên quan đến việc học tập.

Sinh viên được thông báo đầy đủ, kịp thời các thông tin về lớp học, nhiệm vụ học tập, về kế hoạch, lịch học tập và thi hết môn, các thông báo… Sinh viên được giải đáp các thắc mắc trong vòng 72 giờ về kiến thức chuyên môn, thủ tục giáo vụ và vấn đề kỹ thuật. Sinh viên được cung cấp các công cụ để trao đổi và học tập như diễn đàn trên mạng, thư điện tử.

Hỗ trợ kỹ thuật

Trước khi bắt đầu học các môn học trong chương trình, sinh viên được hướng dẫn:

–   Cách học tập trên công nghệ eLearning (hướng dẫn trực tiếp trên lớp);

–   Chuẩn bị phương tiện học tập (máy vi tính, đường truyền, thiết bị…);

–   Cách học tập hiệu quả.

Giải quyết các thủ tục hành chính

Sinh viên đăng ký kế hoạch học tập vào đầu khoá học và trước mỗi kỳ học, nộp cho Cố vấn học tập.

Sinh viên được giải quyết các thủ tục hành chính: chuyển lớp, chuyển ngành học, chuyển địa điểm học, đăng ký xét miễn học phần, xác nhận sinh viên, bảo lưu kết quả học tập, tiếp tục theo học, hoãn thi, đăng ký thi lại, đăng ký ngành học thứ hai, chuyển đổi phương thức học tập, đăng ký địa điểm thi kết thúc học phần … (theo mẫu đơn của Trung tâm) sau 01 tuần đăng ký.

Chuyển đổi phương thức học tập

Sinh viên đang theo học phương thức E-learning nếu có nhu cầu và nguyện vọng được tạo điều kiện đăng ký chuyển đổi phương thức đào tạo từ xa truyền thống.

Đồng thời, Trung tâm E-learning cũng tiếp nhận các sinh viên chuyển đổi phương thức  học tập từ xa truyền thống sang phương thức E-learning.

Thủ tục: Sinh viên làm đơn xin chuyển đổi phương thức học tập theo hướng dẫn, có xác nhận của nơi đang học, kèm theo quyết định đầu vào, bảng điểm xác nhận các môn đã học và đạt.