(Tên tiếng Anh: E-learning Center – ELC-HOU)

Ngày thành lập

Trung tâm Đào tạo trực tuyến (E-learning) được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2009 (theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHM-TC của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội).

Chức năng – Nhiệm vụ

– Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến (E-learning) theo qui định;

– Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo Viện về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến;

– Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E-learning;

– Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được Viện Đại học Mở Hà Nội giao.

Mục tiêu đào tạo

– Mở cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (eLearning);

– Cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn theo CTĐT hệ chính quy bằng phương pháp học trực tuyến;

– Ứng dụng công nghệ đào tạo eLearning hiện đại để triển khai đa dạng các hình thức học tập, trang bị môi trường học tập với đầy đủ công cụ hỗ trợ tự học;

– Nâng cao hiệu quả học tập thông qua đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy trong ĐTTXa và đội ngũ hỗ trợ học tập thường xuyên hướng dẫn, tư vấn cung cấp thông tin trong quá trình học tập;

– Nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu và sử dụng CNTT, internet phục vụ học tập.

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 
ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN EHOU TẠI ĐÂY !