Chương trình EHOU: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2018

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh – 02/9/2018 cụ thể như sau:

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp mình để được trợ giúp.
Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch.
Xem chi tiết thông báo nghỉ lễ tại đây!

Thông tin liên hệ:
– Điện thoại: 043 7757 420 | Hotline: 091 5500 256
– Email: ehou@gvcn.vn