Thông báo thay đổi lịch thi ngày 23/02/2020

Kính gửi anh/chị sinh viên, Thông báo thay đổi lịch thi ngày 23/02/2020 của sinh viên chương trình Ehou để phòng chống dịch viêm đường...
Học kế toán online ở đâu tốt nhất - Kế toán trực tuyến EHOU

Ngày thi 23-24/11/2019 – Lịch thi và danh sách thi chương trình Ehou

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi ngày...

Danh sách thi kết thúc học phần tháng 8/2018 chương trình học từ xa...

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học chương trình đại học trực tuyến eLearning về lịch thi kết thúc...

Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 04, 05/08/2018

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch...

Thông báo lịch thi hết học phần tháng 8/2018

Thông báo lịch thi tháng 8/2018 Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang theo học chương trình đại học trực...

Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 10/06/2018

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch...
Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017

Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 03/12/2017

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch...