Home Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH EHOU

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2018 Đợt khai giảng Ngày/Tháng Đợt 1 Ngày 01 tháng 04 Đợt...
Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU

Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T09/2017

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) THÁNG 09 NĂM 2017 Thời gian: Ngày 10 tháng 09...
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM 2017

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH EHOU

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2017 Đợt khai giảng Ngày/Tháng Đợt 1 Ngày 26 tháng...
Thông báo nhập học

Thông báo lịch nhập học chương trình EHOU T12/2017

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) THÁNG 12 NĂM 2017 Thời gian: Ngày 10 tháng 12...

TIN TỨC MỚI