ĐĂNG KÝ HỌC THỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Có rất nhiều người đánh giá tốt về phương thức học trực tuyến qua mạng, nhưng bạn chưa thể hình dung sẽ học ra sao và như thế nào. Vậy để tự mình trải nghiệm phương thức học này, mời bạn đăng ký thông tin tại forrm bên dưới để chúng tôi có thể gửi tài khoản học thử cho các bạn ngay!

Các ngành tuyển sinh:

  • Luật
  • Kế toán
  • Luật kinh tế
  • Ngôn ngữ anh
  • Tài chính ngân hàng
  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành

Thông tin liên hệ
– Điện thoại: 0919 240 116